"Audyt i Zarządzanie" Magazyny IIA Polska

IIA
1(21)2019 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 1(21)2019 ISSN 2450–9582 Słowo wstępne

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Przedstawiamy kolejny numer magazynu IIA Polska „Audyt i Zarządzanie” o numerze ISSN 2450–9582. Znajdziecie w nim Państwo niezwykle ciekawe i inspirujące artykuły oraz informacje, które mamy nadzieję, będą dla Państwa przyczynkiem do dyskusji, refleksji, działania, sięgania po prezentowane rozwiązania, doświadczenia, jak również polecane przez Redakcję publikacje z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka zarządzania itp. W imieniu swoim i Kolegium serdecznie zapraszam do wymiany doświadczeń i współpracy poprzez tworzenie artykułów, felietonów, recenzji książek godnych polecenia, sprawozdań z konferencji. Redakcja Magazynu czeka na artykuły, które będą źródłem ciekawych informacji, refleksji, tematem do dyskusji, a przede wszystkim inspirującą lekturą dla każdego naszego czytelnika. Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Pobierz aktualny numer

Informacje dodatkowe

Wykaz członków
rady naukowej

  • dr Joanna Przybylska
  • prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska
  • prof. dr hab. Grzegorz Gołębiowski
  • prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
  • prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
  • prof. dr hab. Bartłomiej Nita
  • dr Agnieszka Boboli
  • dr Wiesław Karliński
  • dr Krzysztof Pakoński

Informacje
dla autorów

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do współtworzenia naszego pisma. Mile widziane jest nadsyłanie publikacji oraz wydrukowanego i podpisanego oświadczenia (link), która, poddana recenzji, zostanie we wspólnie uzgodniony sposób opublikowana na łamach magazynu „Audyt i Zarządzanie”. Publikacje przed udostępnieniem w ramach numeru kwartalnika poddawane są gruntownej recenzji, dokonywanej według zasad określonych w formularzu wzorcowym (link).

Procedury obowiązujące
w czasopiśmie

Procedury obowiązujące w czasopiśmie określone są regulaminie (link). Nasze procedury opracowane są pod kątem zachowania najwyższych standardów zarządzania informacją oraz procesem wydawniczym.

Redakcja
czasopisma

Numery archiwalne

IIA 1(21)2019 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 1(21)2019 ISSN 2450–9582 Zobacz numer
IIA 2(20)2018 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 2(20)2018 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 1(19)2018 Magazyn "Audyt i zarządzanie" Zobacz numer
IIA 4 (18)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 3 (17)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 2 (17)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 1 (16)2017 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 4(15)2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 3(14)2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer
IIA 2(13)/2016 Magazyn Naukowy "Audyt i Zarządzanie" Zobacz numer