"Audyt i Zarządzanie" Magazyny IIA Polska

IIA
4(28)2020 Magazyn Audyt i Zarządzanie ISSN 2450-9582 Słowo wstępne

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Magazynu "Audyt i zarządzanie" o numerze 4(28)2020

Pobierz aktualny numer

Informacje dodatkowe

Wykaz członków
rady naukowej

  • prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska
  • prof. dr hab. Grzegorz Gołębiowski
  • prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
  • prof. dr hab. Bartłomiej Nita
  • dr Agnieszka Boboli
  • dr Wiesław Karliński
  • dr Krzysztof Pakoński
  • dr Joanna Przybylska

Informacje
dla autorów

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do współtworzenia naszego pisma. Mile widziane jest nadsyłanie publikacji oraz wydrukowanego i podpisanego oświadczenia (link), która, poddana recenzji, zostanie we wspólnie uzgodniony sposób opublikowana na łamach magazynu „Audyt i Zarządzanie”. Publikacje przed udostępnieniem w ramach numeru kwartalnika poddawane są gruntownej recenzji, dokonywanej według zasad określonych w formularzu wzorcowym (link).

Procedury obowiązujące
w czasopiśmie

Procedury obowiązujące w czasopiśmie określone są regulaminie (link). Nasze procedury opracowane są pod kątem zachowania najwyższych standardów zarządzania informacją oraz procesem wydawniczym.

Redakcja
czasopisma

Numery archiwalne

IIA 4(28)2020 Magazyn Audyt i Zarządzanie ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 3(27)2020 Magazyn Audyt i Zarządzanie 3(27)2020 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 1(25)2020 Magazyn Audyt i zarządzanie 1(25)2020 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 2(26)2020 Magazyn Audyt i zarządzanie 2(26)2020 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 4(24)2019 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 4(24)2019 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 3(23)2019 Magazyn Audyt i zarządzanie 3(23)2019 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 2(22)2019 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 2(22)2019 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 1(21)2019 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 1(21)2019 ISSN 2450–9582 Zobacz numer
IIA 2(20)2018 Magazyn "Audyt i zarządzanie" 2(20)2018 ISSN 2450-9582 Zobacz numer
IIA 1(19)2018 Magazyn "Audyt i zarządzanie" ISSN 2450-9582 Zobacz numer